WARUNKI UŻYTKOWANIA

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Chociaż Flexiteek dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie materiały na tej stronie są poprawne, ich dokładność nie może być zagwarantowana, a Flexiteek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub autentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie.

Strona internetowa Flexiteek może zawierać linki do innych stron. Nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności tych stron.

Sugerowane informacje zostały podane w dobrej wierze, na podstawie praktycznych doświadczeń i prób w warunkach lokalnych. Warunki robocze klientów są poza naszą kontrolą i nie możemy brać odpowiedzialności za wyniki stosowania tego produktu. Jesteśmy w stanie skontaktować Cię z niezależnymi instalatorami, którzy mogą położyć Twoje pokrycie pokładu za dodatkową opłatą. Flexiteek International AS, Flexiteek International AB, Flexiteek Americas Inc, Flexiteek OceaniaPty Ltd, ani ich przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki zastosujesz sugerowane metody. Nasz znak towarowy obejmuje Flexiteek i ogólnoświatowe patenty.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Wszelkie prawa są zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, animacje i inne materiały na tej stronie internetowej podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej Flexiteek i jej licencjodawców. Flexiteek posiada prawa autorskie do wyboru, koordynacji i umieszczania materiałów na tej stronie internetowej. Materiały te nie mogą być kopiowane, poddawane odtwarzaniu kodu źródłowego, dekompilowane lub rozkodowywane w celach komercyjnych lub dystrybucyjnych, ani też modyfikowane lub umieszczane na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie tego materiału narusza prawa własności intelektualnej firmy Flexiteek.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH

Znaki towarowe, logo i nazwy spółek zależnych Flexiteek pojawiające się na tej stronie, o ile nie zaznaczono inaczej, są znakami towarowymi należącymi do Flexiteek lub spółek powiązanych. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie tych znaków towarowych lub jakiejkolwiek innej zawartości tej witryny, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, jest surowo zabronione. Żadna z informacji zawartych na stronie nie może być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego Flexiteek bez uprzedniej pisemnej zgody Flexiteek.

Wszelkie treści pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem tej strony są dostarczane na ryzyko użytkownika i ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które mogą wynikać z takiego użycia, w tym bez ograniczeń, szkody wynikające z działania wirusów komputerowych.

Informacje zawarte na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Copyright © 2000-2020 Flexiteek International AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Aktualizacja: 7 grudnia 2020 r. przez Flexiteek International AB.

{(38898 + 22)}

Trees planted to date

Menu